NUTS
Změnit programovací období

Termíny jednání

Termíny jednání zastupitelstva Moravskoslezského kraje:
  • 3. zasedání - 17. února 2005
  • 4. zasedání - 28. dubna 2005
  • 5. zasedání - 23. června 2005
  • 6. zasedání - 29. září 2005
  • 7. zasedání - 24. listopadu 2005
  • 8. zasedání - 22. prosince 2005
V rámci těchto termínů může zastupitelstvo kraje v přenesené působnosti při plnění úkolů Regionální rady projednávat, dle potřeby, příslušné dokumenty týkající se Společného regionálního operačního programu.

Stránka aktualizována: březen 2005

Členové Regionální rady

V regionech soudržnosti, vymezených územím dvou nebo více krajů, volí členy Regionální rady zastupitelstva jednotlivých krajů. Z každého kraje je do Regionální rady zvoleno deset zastupitelů.
Region soudržnosti Moravskoslezsko tvoří pouze Moravskoslezský kraj. Z tohoto důvodu funkci Regionální rady plní v přenesené působnosti (podle zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.) zastupitelstvo kraje, které má 65 členů (zastupitelů).

Stránka aktualizována: březen 2005

Logo EMAS
Moravskoslezský kraj má na svém úřadě zaveden
systém environmentálního řízení a auditu EMAS.