NUTS
Změnit programovací období

Experti

Při bodování finančně a technicky náročných projektů si Sekretariát Regionální rady může vyžádat expertního posudku. Tento posudek poslouží jako poradenská pomoc pro pracovníky Sekretariátu Regionální rady.

Stránka aktualizována: březen 2005

Logo EMAS
Moravskoslezský kraj má na svém úřadě zaveden
systém environmentálního řízení a auditu EMAS.