NUTS
Změnit programovací období

Kontakty pro Společný regionální operační program v regionu soudržnosti Moravskoslezsko

Regionální kancelář Řídícího orgánu

28. října 165/68, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

Jméno Telefon, e-mail
Ing. Miroslav Kopečný tel.: +420 597 081 233, +420 731 628 287, miroslav.kopecny@mmr.cz

Sekretariát Regionální rady

Úkoly Sekretariátu Regionální rady vykonává od 1. 7. 2006 ze zákona Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko
Úřad Regionální rady, Na Jízdárně 2824/2, 702 00  Ostrava – Moravská Ostrava (telefon: +420 552 303 501, e-mail: sekretariat@rr-moravskoslezsko.cz)

Oddělení strukturálních fondů

Krajský úřad Moravskoslezského kraje; 28. října 117; Ostrava 702 18

Aktualizace kontaktů

Informace o grantových schématech v době udržitelnosti akcí poskytuje odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu, oddělení strukturálních fondů, Moravskoslezský kraj - Krajský úřad:

Grantové schéma Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji (GS RPP),
Grantové schéma Síť sociální integrace (GS SSI), Grantové schéma Jednotný komunikační styl (GS JKS)
a Grantové schéma Podpora místní infrastruktury pro cestovní ruch (GS ICR):

Mgr. Nazim Afana, vedoucí oddělení strukturálních fondů, tel.: 595 622 755, e-mail: nazim.afana@kr-moravkoslezsky.cz

Regionální pobočka Centra pro regionální rozvoj

28. října 165; Ostrava 709 00

Jméno Telefon, e-mail
Ing. Lumír Ondřejek (vedoucí pobočky CRR) tel.: +420 597 081 423, ondrejek@crr.cz
Ing. Petra Grobařová tel.: +420 597 081 426, grobarova@crr.cz
Ing. Miroslav Honěk tel.: +420 597 081 422, honek@crr.cz
Ing. Gabriela Janošová tel.: +420 597 081 421, janosova@crr.cz
Ing. Irena Kirchnerová tel.: +420 597 081 421, kirchnerova@crr.cz
Ing. Gabriela Kozlová tel.: +420 597 081 427, kozlova@crr.cz
PhDr. Marie Lichnovská tel.: +420 597 081 424, lichnovska@crr.cz

Regionální kancelář CzechInvest pro Moravskoslezský kraj

Na Hradbách 18, 702 00 Ostrava (telefon +420 595 198 481, 595 198 483, 595 198 484, e-mail: ostrava@czechinvest.org)
Stránka aktualizována: leden 2012

Logo EMAS
Moravskoslezský kraj má na svém úřadě zaveden
systém environmentálního řízení a auditu EMAS.