NUTS
Změnit programovací období

Grantová schémata Moravskoslezského kraje - 3. kolo výzvy

Elektronická žádost ELZA - 3. kolo výzvy v rámci GS 1.1 (program pro OS MS Windows ke stažení ze serveru CRR)
Elektronická žádost ELZA - 3. kolo výzvy v rámci GS 3.2, 4.1.2 a 4.2.2 (program pro OS MS Windows ke stažení ze serveru CRR)
Pokyny pro žadatele (dokument ke stažení ve formátu MS Word)

Přílohy k Pokynům:

 • Příloha A GS Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji (dokument ke stažení ve formátech PDF a MS Word)
 • Příloha A1 Formulář rozpočtu pro akce předkládané do GS Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji(dokument ke stažení ve formátu MS Excel)
 • Příloha A2 Závazné osnovy pro zpracování studie proveditelnosti k akci předkládané do GS RPP (dokument ke stažení ve formátu MS Word)
 • Příloha B GS Síť sociální integrace 2005 (dokument ke stažení ve formátu MS Word)
 • Příloha B1 Formulář rozpočtu pro akce předkládané do GS Síť sociální integrace 2005 (dokument ke stažení ve formátu MS Excel)
 • Příloha B2 Závazná osnova pro zpracování projektové dokumentace k akci předkládané do GS SSI 2005 (dokument ke stažení ve formátu MS Word)
 • Příloha C GS Jednotný komunikační styl 2005 (dokument ke stažení ve formátu MS Word)
 • Příloha C1 Formulář rozpočtu pro akce předkládané do GS JKS 2005 (dokument ke stažení ve formátu MS Excel)
 • Příloha C2 Závazné osnovy pro zpracování studie proveditelnosti k akci předkládané do GS JKS 2005 (dokument ke stažení ve formátu MS Word)
 • Příloha C3 Grafický manuál pro tvorbu propagačních materiálů na podporu cestovního ruchu v rámci GS JKS 2005 (dokument ke stažení ve formátu PDF)
 • Příloha D GS Podpora místní infrastrukturya pro cestovní ruch 2005 MS Word)
 • Příloha D1 Formulář rozpočtu pro akce předkládané do GS ICR 2005 (dokument ke stažení ve formátu MS Excel)
 • Příloha D2 Závazné osnovy pro zpracování studie proveditelnosti k akci předkládané do GS ICR 2005 (dokument ke stažení ve formátu MS Word)
 • Příloha D3 Doporučené standardy ubytovacích zařízení
  1. standard (dokument ke stažení ve formátu PDF) nový
  2. standard (dokument ke stažení ve formátu MS Word)
 • Příloha 1 Definice povinných příloh (dokument ke stažení ve formátu MS Word)
 • Příloha 2 Metodiky pro zpracování studií proveditelnosti pro akce předkládané do GS RPP, JKS a ICR (dokument ke stažení ve formátu PDF)
 • Příloha 3 Vzory formulářů (Reference realizovaných projektů ke stažení ve formátu MS Word, Personální zajištění akce ke stažení ve formátu MS Word, Soulad s rozvojovými strategiemi ke stažení ve formátu MS Word)
 • Příloha 4 Hodnotící kritéria (dokument ke stažení ve formátu MS Word)
 • Příloha 5 Metodika finančního hodnocení žadatele (dokument ke stažení ve formátu MS Word)
 • Příloha 6 Vzor standardní Smlouvy o financování akce (dokument ke stažení ve formátu MS Word)
 • Příloha 7 Postup při zadávání veřejných zakázek (dokument ke stažení ve formátu MS Word)
  - aktualizované znění - změnová verze (dokument ke stažení ve formátu MS Word)
 • Příloha 8 Pravidla pro veřejnou podporu (dokument ke stažení ve formátu MS Word)

Další důležité informace:

 • Nařízení Komise (ES) č. 70/2001 ve znění Nařízení Komise (ES) č. 364/2004 - definice malého a středního podnikatele (dokument ke stažení ve formátu MS Word)
 • Formulář žádosti o posouzení vlivu akce na životní prostředí (EIA) (dokument ke stažení ve formátu MS Word)
 • Pokyn č. 3/2004 MŽP k posuzování vlivu na životní prostředí (dokument ke stažení ve formátu RTF)
 • Seznam priorit nevyžadujících vyjádření z hlediska Natura 2000 (dokument ke stažení ve formátu MS Word)
 • Seznam priorit nevyžadujících vyjádření z hlediska EIA (dokument ke stažení ve formátu MS Word)
 • Příloha E Programového dodatku SROP verze 0.11 z 29. 6. 20050 - Vymezení odvětví pro veřejnou podporu (dokument ke stažení ve formátu MS Word)
 • Rady pro žadatele pro 3. kolo výzvy (dokument ke stažení ve formátu MS Word)
Logo EMAS
Moravskoslezský kraj má na svém úřadě zaveden
systém environmentálního řízení a auditu EMAS.