NUTS
Změnit programovací období

Grantová schémata Moravskoslezského kraje - 1. kolo výzvy

Elektronická žádost ELZA - 3. kolo výzvy (program pro OS MS Windows ke stažení ze serveru CRR)

Pokyny pro žadatele (dokument ke stažení ve formátu MS Word)
Logo EMAS
Moravskoslezský kraj má na svém úřadě zaveden
systém environmentálního řízení a auditu EMAS.