NUTS
Změnit programovací období

Grantová schémata Moravskoslezského kraje - 4. kolo výzvy

Elektronická žádost ELZA - 4. kolo výzvy (program pro OS MS Windows ke stažení ze serveru CRR)

Pokyny pro žadatele ke stažení ve formátu PDF
Pokyny pro žadatele ke stažení ve formátu MS Word

Přílohy k Pokynům:

Další důležité informace:

Logo EMAS
Moravskoslezský kraj má na svém úřadě zaveden
systém environmentálního řízení a auditu EMAS.