NUTS
Změnit programovací období

Navržené projekty Regionální radou k financování

Opatření 2.1.1 Rozvoj regionální dopravní infrastruktury

 1. Registrační číslo: CZ04.1.05/2.1.00.1/0263
  Žadatel: Správa silnic Moravskoslezského kraje
  Název projektu: Program modernizace a rekonstrukce průtahů měst a obcí a navazujících úseků na území Moravskoslezského kraje na silnicích II. a III. tříd
  Bodové hodnocení: 58,03

Opatření 2.1.2: Rozvoj dopravní obslužnosti v regionech

 1. Registrační číslo: CZ 04.1.05/2.1.00.1/0278
  Žadatel: Město Hlučín
  Název projektu: Autobusový terminál Hlučín
  Bodové hodnocení: 61,82

Opatření 2.2: Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech

 1. Registrační číslo: CZ 04.1.05/2.200.1/252
  Žadatel: Město Ostrava
  Název projektu: Informační systém pro komunikaci občana s úřadem
  Bodové hodnocení: 71,11

 2. Registrační číslo: CZ 04.1.05/2.200.1/251
  Žadatel: Obec Hukvaldy
  Název projektu: Obecní integrovaný informační systém v Hukvaldech – vysokorychlostní internet
  Bodové hodnocení: 64,44

 3. Registrační číslo: CZ 04.1.05/2.200.1/267
  Žadatel: Město Nový Jičín
  Název projektu: Metropolitní síť města Nový Jičín
  Bodové hodnocení: 52,06

Opatření 3.1: Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech

 1. Registrační číslo: CZ04.1.05/3.1.00.1/0289
  Žadatel: Diecézní charita ostravsko-opavská
  Název projektu: Vybudování Dětského domova rodinného typu a prostor pro sociální integraci znevýhodněných osob v Řepištích
  Bodové hodnocení: 80,20

 2. Registrační číslo: CZ04.1.05/3.1.00.1/0262
  Žadatel: Obec Mošnov
  Název projektu: Vybudování "Centra mládeže" v Mošnově
  Bodové hodnocení: 76,33

 3. Registrační číslo: CZ04.1.05/3.1.00.1/0286
  Žadatel: Reintegra
  Název projektu: Vytvoření funkční počítačové sítě a stavební úpravy Vzdělávacího centra pro nezaměstnané v Krnově
  Bodové hodnocení: 64,49

 4. Registrační číslo: CZ04.1.05/3.1.00.1/0283
  Žadatel: Moravskoslezský kraj
  Název projektu: Ústav sociální péče pro mládež Pržno - dostavba areálu
  Bodové hodnocení: 57,55

 5. Registrační číslo: CZ04.1.05/3.1.00.1/0266
  Žadatel: Vyšší odborná škola DAKOL a SŠ DAKOL, o. p. s.
  Název projektu: Počítače pro lidi
  Bodové hodnocení: 57,35

Opatření 4.2.2: Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu

 1. Registrační číslo: CZ04.1.05/.4.2.00.1/0261
  Žadatel: Muzeum Těšínska
  Název projektu: Archeopark Chotěbuz
  Bodové hodnocení: 65,66

 2. Registrační číslo: CZ04.1.05/.4.2.00.1/0277
  Žadatel: Město Bohumín
  Název projektu: Stavební úpravy a změna využití vodárenské věže
  Bodové hodnocení: 65,28

 3. Registrační číslo: CZ04.1.05/.4.2.00.1/0285
  Žadatel: Moravskoslezský kraj
  Název projektu: Rekonstrukce a oprava kostela sv. Josefa ve Fulneku
  Bodové hodnocení: 56,98

Stránka aktualizována: březen 2005

Logo EMAS
Moravskoslezský kraj má na svém úřadě zaveden
systém environmentálního řízení a auditu EMAS.