NUTS
Změnit programovací období

Navržené projekty Regionální radou k financování

Podopatření 2.1.1 Rozvoj regionální dopravní infrastruktury

 1. Registrační číslo: CZ.04.1.05/2.1.00.2/0553
  Žadatel: Správa silnic Moravskoslezského kraje
  Název projektu: Silnice II/462 Větřkovice-Jelenice, obchvat, I.etapa
  Bodové hodnocení: 66,89

 2. Registrační číslo: CZ.04.1.05/2.1.00.2/0554
  Žadatel: Správa silnic Moravskoslezského kraje
  Název projektu: Rekonstrukce a modernizace silnice II/477 v Ostravě, ul.Bohumínská, Frýdecká, km 3,831-6,642 (pasportu)
  Bodové hodnocení: 60,98

 3. Registrační číslo: CZ.04.1.05/2.1.00.2/0555
  Žadatel: Správa silnic Moravskoslezského kraje
  Název projektu: II/449 a II/445 Rýmařov-Ondřejov, rekonstrukce silnice km 0,00 - 11,40 - I. stavba
  Bodové hodnocení: 60,33

Podopatření 2.1.2: Rozvoj dopravní obslužnosti v regionech

 1. Registrační číslo: CZ.04.1.05/2.1.00.2/0488
  Žadatel: Statutární město Karviná
  Název projektu: Autobusové nádraží Karviná
  Bodové hodnocení: 61,45

Opatření 2.2: Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech

 1. Registrační číslo: CZ.04.1.05/2.2.00.2/0465
  Žadatel: Moravskoslezský kraj
  Název projektu: Internetizace obcí Moravskoslezského kraje - I.část
  Bodové hodnocení: 76,51

Opatření 3.1: Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech

 1. Registrační číslo: CZ.04.1.05/3.1.00.2/0484
  Žadatel: Moravskoslezský kraj
  Název projektu: Modernizace technického a didaktického vybavení center pro další profesní vzdělávání
  Bodové hodnocení: 81,63

 2. Registrační číslo: CZ.04.1.05/3.1.00.2/0548
  Žadatel: Občanské sdružení HOLOS
  Název projektu: Centrum resocializace, zdravotní rehabilitace, doplňkové léčby a prevence akutních zdravotních potíží vedoucích k sociální exklusi
  Bodové hodnocení: 79,18

 3. Registrační číslo: CZ.04.1.05/3.1.00.2/0631
  Žadatel: Obchodní akademie a Střední zemědělská škola Bruntál
  Název projektu: Adaptace regionálního vzdělávacího centra v Bruntále
  Bodové hodnocení: 76,33

 4. Registrační číslo: CZ.04.1.05/3.1.00.2/0483
  Žadatel: Střední průmyslová škola
  Název projektu: Střední průmyslová škola v Bruntále jako centrum celoživotního vzdělávání pro výuku IT
  Bodové hodnocení: 76,33

 5. Registrační číslo: CZ.04.1.05/3.1.00.2/0563
  Žadatel: Slezská diakonie
  Název projektu: JORDÁN - ŘEKA POCHOPENÍ; komunitní centrum pro duševně nemocné a chráněné dílny
  Bodové hodnocení: 76,12

 6. Registrační číslo: CZ.04.1.05/3.1.00.2/0639
  Žadatel: Ergon-Chráněná dílna
  Název projektu: Ergon - výstavba chráněné dílny pro podporu zaměstnanosti a rozvoje osob se zdravotním postižením
  Bodové hodnocení: 75,92

Podopatření 4.2.2: Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu

 1. Registrační číslo: CZ.04.1.05/4.2.00.2/0567
  Žadatel: Město Kopřivnice
  Název projektu: Rozvoj Regionálního muzea Kopřivnice - vybudování expozic historie Kopřivnice, řemeslných tradic a kulturního dědictví významných rodáků - Zdeňka Buriana a Emila Zátopka
  Bodové hodnocení: 75,44

 2. Registrační číslo: CZ.04.1.05/4.2.00.2/0551
  Žadatel: Nadační fond J.G. Mendela
  Název projektu: Rodný dům Johanna Gregora Mendela - návštěvnické centrum venkovského regionu Moravského Kravařska
  Bodové hodnocení: 72,28

 3. Registrační číslo: CZ.04.1.05/4.2.00.2/0464
  Žadatel: Moravskoslezský kraj
  Název projektu: Rekonstrukce a obnova Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm
  Bodové hodnocení: 65,96

Stránka aktualizována: březen 2005

Logo EMAS
Moravskoslezský kraj má na svém úřadě zaveden
systém environmentálního řízení a auditu EMAS.