NUTS
Změnit programovací období

Grantová schémata navržená k financování

Opatření 1.1: Podpora podnikání ve vybraných regionech

Název grantového schématu: Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji 2005

Opatření 3.2: Podpora sociální integrace v regionech

Název grantového schématu: Síť sociální integrace 2005

Opatření 4.1.2: Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu

Název grantového schématu: Jednotný komunikační styl 2005

Opatření 4.2.2: Podpora regionální a místní infrastruktury pro cestovní ruch

Název grantového schématu: Podpora místní infrastruktury pro cestovní ruch 2005

Stránka aktualizována: březen 2005

Logo EMAS
Moravskoslezský kraj má na svém úřadě zaveden
systém environmentálního řízení a auditu EMAS.