NUTS
Změnit programovací období

GS Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji 2004

Seznam akcí schválených k financování

AKCE - drobní podnikatelé FINANCOVÁNÍ BODOVÉ OHODNOCENÍ
Reg. číslo Žadatel Název akce Celkové náklady Požadovaná dotace celkem Schválená dotace celkem Počet získaných bodů (v %)
CZ.04.1.05/1.1.70.1/1529 Jiří Návrat 111 85 082 Modernizace sklářské dílny-nákup fazetovacího stroje 3 332 000,00 1 395 000,00 1 395 000,00 78,09
CZ.04.1.05/1.1.70.1/1487 Jan Stránský 476 48 619 Rozvoj firmy Jan Stránský 3 381 644,00 1 690 822,00 1 690 822,00 75,31
CZ.04.1.05/1.1.70.1/1526 B Z N, s.r.o. 619 47 695 Výstavba haly kovovýroby firmy BZN s.r.o. 6 844 700,15 2 799 292,50 2 799 292,50 73,15
CZ.04.1.05/1.1.70.1/1472 BKB-Technik, a.s. 479 86 344 Rozšíření aktivit podniku o válcování speciálních materiálů 7 990 076,00 2 950 000,00 2 950 000,00 68,21
CZ.04.1.05/1.1.70.1/1538 Tiskárna v Dubí s.r.o. 258 29 581 Pořízení polygrafického stroje Polly Performer 466 2 400 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 65,12
CZ.04.1.05/1.1.70.1/1536 RITORNEL, s.r.o 253 66 301 Zvýšení výrobní kapacity notografického studia Ritornel jako reakce na zvýšenou poptávku 669 000,00 334 500,00 334 500,00 62,04
CZ.04.1.05/1.1.70.1/1528 Miroslav Šebesta 602 88 582 Rozšíření výroby a modernizace technologie pro výrobu nábytku 6 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 61,73
CZ.04.1.05/1.1.70.1/1535 Pila Bohuslavice s.r.o. 258 75 311 Rozšíření a zkvalitnění výrobních kapacit-Pila Bohuslavice 2 386 380,00 1 003 000,00 1 003 000,00 61,11
CZ.04.1.05/1.1.70.1/1537 DAVAN, spol. s r.o. 258 20 591 Nové výrobní možnosti firmy DAVAN 2 887 980,00 1 196 500,00 1 196 500,00 59,88
CZ.04.1.05/1.1.70.1/1531 AZ PROPRESS, s.r.o. 607 76 382 Vybavení press studia v Třanovicích 505 000,00 252 500,00 252 500,00 59,88
CZ.04.1.05/1.1.70.1/1533 MICRODATA spol. s r.o. 476 78 674 Potisk identifikačních karet offsetovou technologií 2 495 000,00 1 247 500,00 1 247 500,00 58,64
CZ.04.1.05/1.1.70.1/1504 ADG s.r.o. 258 75 337 Rozšíření činnosti skladování a vytvoření centrálního skladu 707 000,00 353 500,00 353 500,00 55,86
CZ.04.1.05/1.1.70.1/1530 Marek Luczak - DAMTEX 641 44 887 Koupě výrobní haly do soukromého vlastnictví včetně pořízení nové technologie pro výrobu textilního pletařského zboží v Karviné 4 955 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 55,56
CZ.04.1.05/1.1.70.1/1534 HELLSTEIN spol. s r.o. 258 34 142 Stavební úpravy v objektu hospodářské části RD č.p. 11 pro provozovnu komponentů čistíren odpadních vod vč. kanalizační přípojky a nákupu potřebné technologie 5 650 000,00 2 825 000,00 2 825 000,00 55,56
  22 497 614,50 22 497 614,50  
  50 435 671,65 50 435 671,65  
  27 938 057,15 27 938 057,15  
AKCE - malí a střední podnikatelé FINANCOVÁNÍ BODOVÉ OHODNOCENÍ
Reg. číslo Žadatel Název akce Celkové náklady Požadovaná dotace celkem Schválená dotace celkem Počet získaných bodů (v %)
CZ.04.1.05/1.1.70.1/0822 T.W.I. spol. s r.o. 476 83 422 Modernizace a inovace výroby solárních kolektorů a absorbérů 8 092 000,00 3 192 000 3 192 000 82,72
CZ.04.1.05/1.1.70.1/1527 Č.V.PROTOTYP s.r.o. 253 76 675 Pořízení moderní technologie pro přesné a tvarově náročné obrábění 7 514 850,00 3 157 000 3 157 000 82,72
CZ.04.1.05/1.1.70.1/1607 Z + M servis, spol. s r.o. 410 32 004 Zvýšení odbytu společnosti rozšířením expedičních a skladovacích prostor 9 495 010,00 3 989 500 3 989 500 77,78
CZ.04.1.05/1.1.70.1/1474 NAM system, a.s. 258 62 731 Střežení a navigace mobilních objektů 20 389 304,00 7 000 000 7 000 000 75,00
CZ.04.1.05/1.1.70.1/1505 WERA NOVA s.r.o. 465 78 633 Rekonstrukce chladících a mrazících okruhů výroby produktů ze smetanových krémů 2 796 500,00 1 175 000 1 175 000 74,07
CZ.04.1.05/1.1.70.1/1516 FitCraft Production s.r.o. 257 85 974 Zavedení technologie pro rozšíření výroby fotovoltaických panelů 22 070 000,00 6 375 000 6 375 000 74,07
CZ.04.1.05/1.1.70.1/0818 Roman Václavík Ing. - INGENIA dřevostavby 145 71 919 Přístavba výrobní haly pro finalizaci a expedici výrobků zastřešením současných manipulačních prostor výrobního areálu 7 812 350,00 2 394 000 2 394 000 74,07
CZ.04.1.05/1.1.70.1/1473 IVITAS, a.s. 253 57 255 Software pro modelování tepelných vlastností kotlů 2 215 400,00 1 077 700 1 077 700 73,77
CZ.04.1.05/1.1.70.1/1613 INTOZA s.r.o. 258 73 261 Vybudování logistického centra "Čárka" 9 056 000,00 4 478 000 4 478 000 72,84
CZ.04.1.05/1.1.70.1/0815 VÝTAHY OSTRAVA spol. s r.o. 439 65 865 Vybavení lakovny a komaxitovny v Ostravě - Přívoze 16 462 136,00 6 912 000 6 912 000 71,91
CZ.04.1.05/1.1.70.1/1539 Pekárna Pino, s. r.o. 258 38 300 Zásadní modernizace technologie na výrobu pečiva 3 117 800,00 1 300 000 1 300 000 71,91
CZ.04.1.05/1.1.70.1/1492 JINPO PLUS a.s. 253 57 182 Rozšíření výroby v JINPO PLUS a.s. 11 397 450,00 4 796 000 4 796 000 71,30
CZ.04.1.05/1.1.70.1/1517 KARLA spol. s r.o. 146 13 182 Nákup strojů a technologického zařízení pro divizi tvarového pálení 43 300 000,00 21 650 000 21 650 000 70,06
CZ.04.1.05/1.1.70.1/1486 GALVAN CZ s.r.o. 258 15 571 Galvanická linka Oderská 11 781 000,00 4 950 000 4 950 000 69,75
CZ.04.1.05/1.1.70.1/1520 Ing. Bedřich Doležel 132 46 674 Stavba výrobní a montážní haly 11 822 650,00 4 942 500 4 942 500 69,14
CZ.04.1.05/1.1.70.1/1493 Vlastislav Kolovrat 689 30 275 Přístavba a modernizace strojního vybavení truhlářské dílny 4 914 700,00 2 000 000 2 000 000 67,90
CZ.04.1.05/1.1.70.1/1498 PROMETAL CZ s.r.o. 259 09 291 Koncentrace a rozšíření výrobní základny firmy PROMETAL CZ s.r.o. 20 178 330,00 8 853 500 8 853 500 67,90
CZ.04.1.05/1.1.70.1/1511 KOMA-Service, s.r.o. 258 58 548 Vybavení zrekonstruovaného objektu technologií pro výrobu a kompletaci hydraulických agregátů a hydraulických hadic 3 558 000,00 1 495 000 1 495 000 67,28
CZ.04.1.05/1.1.70.1/1497 Strike a.s. 253 94 851 Tiskařské a obalové služby Rybí 8 633 595,00 3 591 000 3 591 000 66,98
CZ.04.1.05/1.1.70.1/1605 STAVORENOL s.r.o. 258 95 524 Administrativní budova a hala pro skladování stavebních materiálů 9 958 000,00 4 100 000 4 100 000 66,67
CZ.04.1.05/1.1.70.1/1606 Cernin s.r.o. 258 19 453 Výstavba čerpací stanice pohonných hmot firmy Cernin ve Vítkově 5 766 000,00 2 800 000 2 800 000 65,74
CZ.04.1.05/1.1.70.1/1488 ITALIA TRANSPORT, s.r.o. 253 83 451 Zřízení výrobní linky dřevěných přepravních palet EPAL dle normy FAO 9 900 000,00 4 950 000 4 950 000 65,74
CZ.04.1.05/1.1.70.1/O812 KSK NÁBYTEK s.r.o. 268 51 873 KSK - Nábytek - výměna strojového parku 2 629 900,00 1 105 000 1 105 000 65,12
CZ.04.1.05/1.1.70.1/1499 První Vítkovská a.s. 451 92 413 Pořízení strojního a měřícího vybavení pro servis a repasi nákladních automobilů TATRA 2 737 000,00 1 150 000 1 150 000 64,51
CZ.04.1.05/1.1.70.1/1477 ING corporation, spol. s r.o. 146 13 794 Investice do high-tech centra pro ortotiku a protetiku 15 470 000,00 5 600 000 5 600 000 64,20
CZ.04.1.05/1.1.70.1/1503 BENEKOVterm s.r.o. 258 39 811 Modernizace strojního vybavení společnosti BENEKOVterm 7 800 400,00 2 990 000 2 990 000 63,89
CZ.04.1.05/1.1.70.1/1502 ALMA PNEU s.r.o. 253 92 344 ALMA PNEU - nákup nemovitosti 2 621 000,00 1 280 500 1 280 500 63,58
CZ.04.1.05/1.1.70.1/1609 Alois Kawulok 155 23 756 Pořízení technologie pro 5osé zpracování dřevěných prvků a technologie zpracování dřevěného odpadu na topné brikety ve firmě Alois Kawulok 14 280 000,00 6 000 000 4 300 604,50 63,27
  123 303 700,00 121 604 304,50  
  93 666 247,35 93 666 247,35  
  -1 699 395,50 0,00  
  27 938 057,15 27 938 057,15  
Logo EMAS
Moravskoslezský kraj má na svém úřadě zaveden
systém environmentálního řízení a auditu EMAS.