NUTS
Změnit programovací období

GS Síť sociální integrace 2004

Seznam akcí schválených k financování

AKCE FINANCOVÁNÍ BODOVÉ OHODNOCENÍ
Registrační číslo Žadatel Název akce celkové náklady schválená dotace celkem počet získaných bodů (v %)
CZ.04.1.05/3.2.71.1./0775 Město Třinec 297313 Komunitní plán města Třinec 375 392,00 304 067,00 61,72
CZ.04.1.05/3.2.71.1./0777 Slezská diakonie 65468562 Rovná šance - projekt podporovaného zaměstnávání 6 667 736,00 6 196 898,00 55,17
CELKEM ZA AKCE 7 043 128,00 6 500 965,00  
Disponibilní zdroje   57 957 802,00  
ROZDÍL   51 456 837,00  
Logo EMAS
Moravskoslezský kraj má na svém úřadě zaveden
systém environmentálního řízení a auditu EMAS.