NUTS
Změnit programovací období

GS Jednotný komunikační styl 2004

Seznam akcí schválených k financování

AKCE FINANCOVÁNÍ BODOVÉ OHODNOCENÍ
Registrační číslo Žadatel Název akce celkové náklady schválená dotace celkem počet získaných bodů (v %)
CZ.04.1.05/4.1.72.1/0772 Město Kopřivnice 298077 Podpora cestovního ruchu na Kopřivnicku - vývoj produktových balíků, realizace destinačního managementu a zajištění marketingové komunikace s cílovými trhy 5 190 500,00 4 671 450,00 86,22
CZ.04.1.05/4.1.72.1/0669 Město Vrbno pod Pradědem 296457 Vítejte v mikroregionu Vrbensko! 985 028,00 855 720,00 75,56
CZ.04.1.05/4.1.72.1/0764 Region Poodří 69581762 Za poznáním Moravského Kravařska 1 125 000,00 1 012 500,00 74,67
CZ.04.1.05/4.1.72.1/0768 Město Bohumín 297569 Rozvoj a propagace bohumínského sportovního centra 1 603 320,00 1 442 988,00 70,67
CZ.04.1.05/4.1.72.1/0769 Sdružení obcí povodí Morávky 68157631 Propagace mikroregionu Povodí Morávky 1 994 000,00 1 794 600,00 67,56
CZ.04.1.05/4.1.72.1/0766 Sdružení obcí Hlučínska 71179216 Krásy a zajímavosti Hlučínska 572 000,00 514 800,00 65,78
CZ.04.1.05/4.1.72.1/0770 Statutární město Opava 300535 Toulky Opavskem (multimediální prezentace pro cestovní ruch) 990 651,00 891 586,00 63,56
CZ.04.1.05/4.1.72.1/0767 Obec Hukvaldy 297194 Propagace obce Hukvaldy 1 030 000,00 900 000,00 62,67
CZ.04.1.05/4.1.72.1/0773 TURISTIKA, s.r.o. 26836068 Multimediální prezentace Moravskoslezského kraje jako atraktivního turistického regionu 3 771 700,00 1 885 850,00 50,22
CELKEM ZA AKCE   17 262 199,00 13 969 494,00  
Disponibilní zdroje (v Kč)   29 620 607,00  
ROZDÍL   15 651 113,00  
(v rámci 1. kola výzvy nebyly čerpány prostředky vyčleněné ze státního rozpočtu pro nestátní neziskové organizace ve výši 887 877,- Kč. Pro 2. kolo výzvy tak zůstává 16 538 990,- Kč z veřejných zdrojů.")
Logo EMAS
Moravskoslezský kraj má na svém úřadě zaveden
systém environmentálního řízení a auditu EMAS.