NUTS
Změnit programovací období

GS Síť sociální integrace 2004

Finance a indikátory

AKCE FINANCOVÁNÍ BODOVÉ OHODNOCENÍ
Reg. číslo Žadatel Název akce Celkové náklady Schválená max. dotace celkem Počet získaných bodů (v %)
CZ.04.1.05/3.2.71.2./2235 Charita sv. Alexandra 26520788 Inovativní program chráněných dílen na zpracování plastů 1 015 480,00 956 080,00 76,90
CZ.04.1.05/3.2.71.2./2234 Sociální služby Karviná, přísp.org. 70997136 Chráněné bydlení - startovací byt 346 940,00 281 021,40 64,14
CZ.04.1.05/3.2.71.2./2240 Slezská diakonie 65468562 Kontakt Bohumín - metodika komunitního centra a soc.poradenství romské minoritě 1 931 902,50 1 931 902,50 63,10
CZ.04.1.05/3.2.71.2./2237 Město Hlučín 00300063 Komunitní plán pro město Hlučín 621 277,00 559 149,30 62,41
CZ.04.1.05/3.2.71.2./2241 Kofoedova škola 26636751 Jistota úspěchu - sociální práce a vzdělávání nezaměstnaných 6 636 107,00 6 636 107,00 56,55
CZ.04.1.05/3.2.71.2./2236 Adra o.s. 61388122 Rozšíření služeb azylového domu v Novém Jičíně 418 801,00 396 330,00 53,10
CZ.04.1.05/3.2.71.2./2239 Město Jablunkov 00296759 Komunitní plánování v Jablunkově 500 182,00 450 164,00 52,76
CELKEM ZA AKCE ( v Kč) 11 470 689,50 11 210 754,20  
DISPONIBILNÍ ZDROJE - CELKEM (v Kč)   57 951 802,00  
DISPONIBILNÍ ZDROJE - zůstatek po 1. kole výzvy (v Kč)   51 450 837,00  
ROZDÍL - zůstatek po 2. kole výzvy (v Kč)   40 240 082,80  
Logo EMAS
Moravskoslezský kraj má na svém úřadě zaveden
systém environmentálního řízení a auditu EMAS.