NUTS
Změnit programovací období

GS Jednotný komunikační styl 2004

AKCE FINANCOVÁNÍ BODOVÉ OHODNOCENÍ
Registrační číslo Žadatel Název akce Celkové náklady Schválená max. dotace celkem Počet získaných bodů (v %)
CZ.04.1.05/4.1.72.2/2245 CHZ s.r.o. 25816756 Propagace hotelu Kamzík - Malá Morávka 952 000,00 400 000,00 81,78
CZ.04.1.05/4.1.72.2/2358 RNDr. Lenka Filipová 73202088 Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy-poznávací a informační průvodce 1 529 990,00 754 000,00 71,11
CZ.04.1.05/4.1.72.2/2232 Místní akční skupina Regionu Poodří 26661578 Vítejte v Poodří 770 000,00 693 000,00 65,78
CELKEM ZA AKCE (v Kč) 3 251 990,00 1 847 000,00  
DISPONIBILNÍ ZDROJE - CELKEM (v Kč)   30 508 484,00  
DISPONIBILNÍ ZDROJE - zůstatek po 1. kole výzvy (v Kč)   15 651 113,00  
ROZDÍL - zůstatek po 2. kole výzvy (v Kč)   13 804 113,00  
Logo EMAS
Moravskoslezský kraj má na svém úřadě zaveden
systém environmentálního řízení a auditu EMAS.