NUTS
Změnit programovací období

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA KRAJE
v přenesené působnosti při plnění úkolů Regionální rady

6. zasedání zastupitelstva kraje
konané dne 29. 9. 2005

Název materiálu: Hodnotící zpráva pro čtvrté kolo výzvy Společného regionálního operačního programu

Na 6. zasedání zastupitelstva kraje byla projednána Hodnotící zpráva pro čtvrté kolo výzvy Společného regionálního operačního programu. Materiál byl předložen náměstkem hejtmana kraje Mgr. Pavlem Drobilem.

K danému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky.

Proběhlo hlasování o materiálu:

  • 54 pro
  • 0 proti
  • 2 se zdrželi

Usnesení bylo přijato.

Přílohy:
Usnesení zastupitelstva kraje
Příloha usnesení č. 1 - Seznam projektů doporučených k uzavření smlouvy o poskytnutí pomoci
Příloha usnesení č. 2 - Seznam náhradních projektů

V Ostravě 29. 9. 2005

Zpracoval: Sekretariát Regionální rady

Stránka aktualizována: říjen 2005

Logo EMAS
Moravskoslezský kraj má na svém úřadě zaveden
systém environmentálního řízení a auditu EMAS.