NUTS
Změnit programovací období

Navržené projekty Regionální radou k financování

Podopatření 2.1.1 Rozvoj regionální dopravní infrastruktury

 1. Registrační číslo: CZ.04.1.05/2.1.00.4/2553
  Žadatel: Správa silnic Moravskoslezského kraje
  Název projektu: Přeložka silnice II/476 včetně křižovatky se silnici I/11 v Třinci
  Bodové hodnocení: 80,16

 2. Registrační číslo: CZ.04.1.05/2.1.00.4/2549
  Žadatel: Správa silnic Moravskoslezského kraje
  Název projektu: Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd v Moravskoslezském kraji II. - kulturní a turistické cíle
  Bodové hodnocení: 79,35

 3. Registrační číslo: CZ.04.1.05/2.1.00.4/2555
  Žadatel: Správa silnic Moravskoslezského kraje
  Název projektu: Komunikace II/479 ul. Českobratrská II. stavba (Ostrava)
  Bodové hodnocení: 78,01

 4. Registrační číslo: CZ.04.1.05/2.1.00.4/2548
  Žadatel: Správa silnic Moravskoslezského kraje
  Název projektu: Rekonstrukce a modernizace silnice č. II/463 ve Skřipově III.
  Bodové hodnocení: 76,21

 5. Registrační číslo: CZ.04.1.05/2.1.00.4/2551
  Žadatel: Správa silnic Moravskoslezského kraje
  Název projektu: Rekonstrukce mostu ev. č. 464-010 v Bílovci
  Bodové hodnocení: 62,39

 6. Registrační číslo: CZ.04.1.05/2.1.00.4/2554
  Žadatel: Správa silnic Moravskoslezského kraje
  Název projektu: Rekonstrukce mostu ev. č. 4794-4 v Paskově
  Bodové hodnocení: 61,85

 7. Registrační číslo: CZ.04.1.05/2.1.00.4/2550
  Žadatel: Správa silnic Moravskoslezského kraje
  Název projektu: Silnice III/4832 - opěrná zeď Životice v okr. Nový Jičín
  Bodové hodnocení: 58,35

 8. Registrační číslo: CZ.04.1.05/2.1.00.4/2552
  Žadatel: Správa silnic Moravskoslezského kraje
  Název projektu: Rekonstrukce mostů ev. č. 473-10 a 473-11 v Šenově
  Bodové hodnocení: 52,42

Podopatření 2.1.2: Rozvoj dopravní obslužnosti v regionech

 1. Registrační číslo: CZ.04.1.05/2.1.00.4/2523
  Žadatel: Město Nový Jičín
  Název projektu: Rozvoj dopravní obslužnosti regionu - bezbarierová MHD v Novém Jičíně
  Bodové hodnocení: 63,48

 2. Registrační číslo: CZ.04.1.05/2.1.00.4/2504
  Žadatel: Městský dopravní podnik Opava, a.s.
  Název projektu: Modernizace a rozvoj městské hromadné dopravy v Opavě
  Bodové hodnocení: 62,10

 3. Registrační číslo: CZ.04.1.05/2.1.00.4/2520
  Žadatel: Město Frýdek-Místek
  Název projektu: Autobusové nádraží ve Frýdku-Místku
  Bodové hodnocení: 55,97

Opatření 2.2: Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech

 1. Registrační číslo: CZ.04.1.05/2.2.00.4/2417
  Žadatel: Svazek obcí mikroregionu Hlučínska - západ
  Název projektu: Veřejná internetizace a bezdrátový rozhlas mikroregionu Hlučínska - západ
  Bodové hodnocení: 75,27

 2. Registrační číslo: CZ.04.1.05/2.2.00.4/2473
  Žadatel: Obec Sedlnice
  Zavedení informačních a komunikačních technologií v obci Sedlnice
  Bodové hodnocení: 73,44

 3. Registrační číslo: CZ.04.1.05/2.2.00.4/2475
  Žadatel: Moravskoslezský kraj
  Název projektu: Internetizace obcí Moravskoslezského kraje - II.část
  Bodové hodnocení: 72,84

Opatření 3.1: Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech

 1. Registrační číslo: CZ.04.1.05/3.1.00.4/2583
  Žadatel: Moravskoslezský kraj
  Název projektu: Vzdělávání v tradičních oborech moderní cestou
  Bodové hodnocení: 77,18

 2. Registrační číslo: CZ.04.1.05/3.1.00.4/2579
  Žadatel: TOM BVÚ - Centrum pro volný čas a pomoc mládeži
  Název projektu: Zřízení vzdělávacího a tréninkového centra pro osoby s pohybovým handicapem a osoby ohrožené sociální exkluzí
  Bodové hodnocení: 76,40

 3. Registrační číslo: CZ.04.1.05/3.1.00.4/2601
  Žadatel: Charita Český Těšín
  Název projektu: Přestavba a stavební úpravy rodinného domu č. 50 a hospodářské budovy - Centrum sociální integrace
  Bodové hodnocení: 74,51

 4. Registrační číslo: CZ.04.1.05/3.1.00.4/2576
  Žadatel: Město Vítkov
  Název projektu: Rozšíření služeb celoživotního vzdělávání regionální knihovny ve Vítkově
  Bodové hodnocení: 72,61

 5. Registrační číslo: CZ.04.1.05/3.1.00.4/2575
  Žadatel: Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace
  Název projektu: Azylové zařízení - ubytovna s noclehárnou pro lidi bez přístřeší
  Bodové hodnocení: 71,77

 6. Registrační číslo: CZ.04.1.05/3.1.00.4/2574
  Žadatel: Město Vrbno pod Pradědem
  Název projektu: Vzdělaností a informovaností k prosperitě
  Bodové hodnocení: 71,42

 7. Registrační číslo: CZ.04.1.05/3.1.00.4/2599
  Žadatel: Charita Český Těšín
  Název projektu: Přestavba a stavební úpravy objektu "U splavu" na Sportovně-rehabilitační centrum a Společensko-vzdělávací středisko
  Bodové hodnocení: 71,07

 8. Registrační číslo: CZ.04.1.05/3.1.00.4/2587
  Žadatel: Moravskoslezský kraj
  Podpora rozvoje komunitních škol
  Bodové hodnocení: 70,65

 9. Registrační číslo: CZ.04.1.05/3.1.00.4/2573
  Žadatel: Statutární město Ostrava
  Název projektu: Projekt celoživotního vzdělávání 1st International School
  Bodové hodnocení: 70,51

 10. Registrační číslo: CZ.04.1.05/3.1.00.4/2603
  Žadatel: Město Jablunkov
  Název projektu: Centrum celoživotního vzdělávání a rozvoje zaměstnanosti jablunkovského regionu
  Bodové hodnocení: 69,59

Podopatření 4.2.2: Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu

 1. Registrační číslo: CZ.04.1.05/4.2.00.4/2509
  Žadatel: Jezdecká společnost REIT CLUB
  Název projektu: Aktivizace Jezdecké společnosti REIT CLUB
  Bodové hodnocení: 77,64

 2. Registrační číslo: CZ.04.1.05/4.2.00.4/2512
  Žadatel: Obec Morávka
  Název projektu: Rozšíření lyžařského střediska Morávka - Sviňorky
  Bodové hodnocení: 71,54

 3. Registrační číslo: CZ.04.1.05/4.2.00.4/2469
  Žadatel: Obec Mokré Lazce
  Název projektu: Zřízení ubytovacích kapacit v Obci Mokré Lazce
  Bodové hodnocení: 71,38

 4. Registrační číslo: CZ.04.1.05/4.2.00.4/2496
  Žadatel: Lyžařský klub Svinec
  Název projektu: Modernizace a revitalizace objektu lyžařské chaty LK Svinec
  Bodové hodnocení: 70,89

 5. Registrační číslo: CZ.04.1.05/4.2.00.4/2497
  Žadatel: Moravskoslezský kraj
  Název projektu: 3D model ortofotomapy Moravskoslezského kraje
  Bodové hodnocení: 67,15

 6. Registrační číslo: CZ.04.1.05/4.2.00.4/2498
  Žadatel: SKI Vítkovice - Bílá
  Název projektu: Modernizace lyžařského areálu Bílá
  Bodové hodnocení: 66,99

Stránka aktualizována: říjen 2005

Logo EMAS
Moravskoslezský kraj má na svém úřadě zaveden
systém environmentálního řízení a auditu EMAS.