NUTS
Změnit programovací období

GS Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji 2005
Malé a střední podniky (10 - 299 zaměstnanců)

Seznam akcí schválených k financování

AKCE FINANCOVÁNÍ BODOVÉ OHODNOCENÍ
P. Reg. číslo Žadatel Název akce Celkové uznatelné náklady (v Kč) Požadovaná dotace celkem (v Kč) Navržená maximální dotace celkem (v Kč) Počet získaných bodů (v %)
1. CZ.04.1.05/1.1.76.3/3875 LIFT SERVIS s.r.o. 253 82 357 Rozšíření a modernizace výrobních kapacit firmy - nákup technologie 3 180 000,00 1 590 000,00 1 590 000,00 76,47
2. CZ.04.1.05/1.1.76.3/3885 INTERNUKO s.r.o. 258 59 579 Koupě výrobní haly a pořízení nové technologie pro výrobu instantních polévek, nudlových omáček a instantních těstovin 14 532 000,00 7 266 000,00 7 266 000,00 76,03
3. CZ.04.1.05/1.1.76.3/3828 EUROPROFIL, spol. s r.o. 607 79 926 Nákup výrobní linky profilů L - VK 5 204 000,00 2 602 000,00 2 602 000,00 73,78
4. CZ.04.1.05/1.1.76.3/3898 DUVAS - UNI, s.r.o. 258 74 586 Zajištění zvýšených ekologických nároků, nároků na hygienu práce spojenými se zvýšeným počtem zaměstnanců 6 925 000,00 3 289 250,00 3 289 250,00 73,27
5. CZ.04.1.05/1.1.76.3/3841 FERRMON, spol. s r.o. 428 68 670 Rozšíření produkčních kapacit společnosti FERRMON, spol. s r.o. dostavbou výrobního areálu 10 497 000,00 4 399 000,00 4 399 000,00 72,69
6. CZ.04.1.05/1.1.76.3/3899 ECOPAK, spol. s r.o. 623 63 972 Výstavba nového Recyklačního střediska společnosti ECOPAK v Ostravě 69 062 170,00 18 000 000,00 18 000 000,00 72,24
7. CZ.04.1.05/1.1.76.3/3825 MULTITEX s.r.o. 258 65 480 MULTITEX s.r.o.- Modernizace a rozšíření výrobních možností 21 710 000,00 10 855 000,00 10 855 000,00 72,05
8. CZ.04.1.05/1.1.76.3/3910 Tomášek SERVIS s.r.o. 258 64 718 Tomášek SERVIS s.r.o. - Rozšíření a zefektivnění činnosti budování bioplynových stanic 3 015 000,00 1 507 500,00 1 507 500,00 70,77
9. CZ.04.1.05/1.1.76.3/3831 HORST HERMANN s.r.o. 254 01 980 Výrobní hala - výroba nábytkového kování 11 880 005,00 5 940 002,00 5 940 002,00 69,74
10. CZ.04.1.05/1.1.76.3/3835 LUCCO s.r.o. 258 86 274 Výstavba výrobní haly a nákup technologií 30 040 000,00 15 020 000,00 15 020 000,00 69,17
11. CZ.04.1.05/1.1.76.3/3827 Bytostav Poruba a. s. 451 92 464 Vybudování multifunkční výrobní haly a rozvoj nových výrobních aktivit v průmyslové zóně "Nad Porubkou" 14 761 656,00 7 380 828,00 7 380 828,00 68,65
12. CZ.04.1.05/1.1.76.3/3914 DATASOFT - Informační systémy s.r.o. 259 00 595 DATASOFT - Informační systémy s.r.o. - Pořízení budovy pro datové centrum a pro vývoj informačních systémů 9 350 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 68,59
13. CZ.04.1.05/1.1.76.3/3882 CENTROMAT s.r.o. 607 74 096 CENTROMAT s.r.o. - Rozšíření kapacity zpracování kovového odpadu 4 812 000,00 2 080 000,00 2 080 000,00 67,76
14. CZ.04.1.05/1.1.76.3/3492 OPaLL-AGRI, s. r. o. 253 69 296 Vybudování vlastního střediska výroby a podpora prodeje výrobků společnosti OPaLL-AGRI s.r.o. jako reakce na zvýšenou poptávku 15 216 000,00 7 608 000,00 7 608 000,00 65,19
15. CZ.04.1.05/1.1.76.3/3823 PRINTO, spol. s r.o. 451 96 907 Printo, spol. s r.o.- pořízení čtyřbarvového ofsetového tisku s disperzním lakováním 29 210 000,00 7 700 000,00 7 700 000,00 65,19
16. CZ.04.1.05/1.1.76.3/3832 KARETA s.r.o. 623 60 213 Mobilní recyklační linka 22 395 000,00 11 197 500,00 11 197 500,00 64,94
17. CZ.04.1.05/1.1.76.3/3840 BH - PLAST, spol. s r.o. 640 86 992 BH-PLAST- Růst konkurenceschopnosti navýšením objemu výroby 3 020 000,00 1 510 000,00 1 510 000,00 64,42
18. CZ.04.1.05/1.1.76.3/3876 SPETRA CZ s.r.o. 258 16 811 Trucks servis ve venkovské průmyslové zóně v Třanovicích 22 182 820,00 11 091 410,00 11 091 410,00 64,23
19. CZ.04.1.05/1.1.76.3/3913 SILNICE MORAVA s.r.o. 253 57 352 Pořízení technologie na pokládku asfaltové směsi 12 600 000,00 4 900 000,00 4 900 000,00 64,17
20. CZ.04.1.05/1.1.76.3/3843 V-NASS, spol. s r.o. 253 66 599 Rozšíření CNC pracoviště na výrobu přesných strojních dílů na podmořskou těžbu ropy 13 020 000,00 6 510 000,00 6 510 000,00 63,91
21. CZ.04.1.05/1.1.76.3/3833 FONSIL, spol. s r.o. 483 91 816 Přístavba administrativní budovy, rozšíření výrobních prostor a nákup CNC obráběcího frézovacího centra 10 131 392,00 4 200 000,00 4 200 000,00 62,56
22. CZ.04.1.05/1.1.76.3/3499 KARLA spol. s r.o. 146 13 182 Nákup strojů a manipulační techniky pro divizi pálení 42 240 000,00 21 120 000,00 21 120 000,00 62,37
23. CZ.04.1.05/1.1.76.3/3878 KOFING, a.s. 258 26 336 Rozšíření a zkvalitnění podnikatelské činnosti firmy 5 210 709,00 2 605 354,50 2 605 354,50 62,12
24. CZ.04.1.05/1.1.76.3/3879 ZUPO - SPORTBAU CS, spol. s r.o. 410 35 623 Rozšíření a modernizace strojního vybavení firmy ZUPO - SPORTBAU CS, spol. s r.o. 2 380 000,00 1 190 000,00 1 190 000,00 61,99
25. CZ.04.1.05/1.1.76.3/3496 T METAL Fryčovice, spol. s r.o. 258 74 161 Rozšíření výroby zpracování rozměrných plechových výrobků v T METAL Fryčovice, spol. s r.o. 15 025 000,00 7 512 500,00 7 512 500,00 61,35
26. CZ.04.1.05/1.1.76.3/3911 VÝTAHY OSTRAVA spol. s r.o. 439 65 865 Výstavba lakovny a komaxitovny v Ostravě- Přívoze 29 400 420,00 14 700 000,00 9 082 812,50 58,27
CELKEM za akce (v Kč) 185 274 344,50 179 657 157,00  
Disponibilní zdroje (v Kč) 179 657 157,00 179 657 157,00  
ROZDÍL (v Kč) -5 617 187,50 0,00  
Logo EMAS
Moravskoslezský kraj má na svém úřadě zaveden
systém environmentálního řízení a auditu EMAS.