NUTS
Změnit programovací období

GS Síť sociální integrace 2005

Seznam akcí schválených k financování

AKCE FINANCOVÁNÍ BODOVÉ OHODNOCENÍ
P Registrační číslo Žadatel Název akce Celkové uznatelné náklady (v Kč) Požadovaná dotace celkem (v Kč) Navržená maximální dotace celkem (v Kč) Počet získaných bodů (v %)
1 CZ.04.1.05/3.2.81.3/3891 Statutární město Ostrava 00845451 Komunitní plánování sociálních služeb na území statutárního města Ostravy jako nástroj sociálního začleňování a předcházení sociálnímu vyloučení znevýhodněných skupin obyvatel 3 213 021,00 2 891 718,90 2 891 718,90 91,62
2 CZ.04.1.05/3.2.81.3/3924 NÁŠ SVĚT - centrum pro lidi s mentálním postižením Pržno, příspěvková organizace 00847046 NOVÝ SVĚT - Program rozvoje osob s těžkými psychiatrickými diagnózami prostřednictvím rehabilitačních aktivit 9 196 528,00 8 276 875,20 8 276 875,20 84,69
3 CZ.04.1.05/3.2.81.3/3920 Charita Jablunkov 26520923 Profesionalizace stacionáře Charity Jablunkov 711 327,00 711 327,00 711 327,00 81,92
4 CZ.04.1.05/3.2.81.3/3884 Město Bohumín 00297569 Komunitní plánování sociálních služeb města Bohumína 350 600,00 315 540,00 315 540,00 81,92
5 CZ.04.1.05/3.2.81.3/3901 TOM BVÚ - Centrum pro volný čas a pomoc mládeži 44938519 Rozvoj vzdělávacího a tréninkového centra pro osoby s pohybovým handicapem a osoby ohrožené sociální exkluzí 4 402 552,00 4 402 552,00 4 402 552,00 81,54
6 CZ.04.1.05/3.2.81.3/3902 Armáda spásy 40613411 Prevence sociálního vyloučení 2 897 468,00 2 897 468,00 2 897 468,00 80,77
7 CZ.04.1.05/3.2.81.3/3919 Slezská diakonie 65468562 Rovná šance - projekt podporovaného zaměstnávání II. 5 634 845,00 5 634 845,00 5 634 845,00 80,69
8 CZ.04.1.05/3.2.81.3/3917 Charita Český Těšín 60337842 Příprava žen ohrožených sociální exkluzí na vstup na trh práce 1 096 205,00 1 096 205,00 1 096 205,00 78,46
9 CZ.04.1.05/3.2.81.3/3872 TyfloCentrum Ostrava, o.p.s. 25863151 Posílení kapacit TyfloCentra Ostrava a rozvoj sítě středisek integračních služeb pro zrakově handicapované občany Moravskoslezského kraje 4 631 459,00 4 631 459,00 4 631 459,00 76,92
10 CZ.04.1.05/3.2.81.3/3921 Bunkr - klub mladých 26617013 Klub Bunkr - rozvojový program prevence patologických jevů 1 012 452,00 1 012 452,00 1 012 452,00 74,69
11 CZ.04.1.05/3.2.81.3/3881 Město Vrbno pod Pradědem 00296457 Kotlík - nízkoprahový klub - Nalezněte sami sebe 555 193,00 499 673,00 499 673,00 74,23
12 CZ.04.1.05/3.2.81.3/3893 CENTROM 69610371 Komplexní systém sociální péče CENTROM 2 051 989,00 2 051 989,00 2 051 989,00 73,85
13 CZ.04.1.05/3.2.81.3/3892 Centrum pro rodinu a sociání péči 48804517 INTEGRACE - snížení sociální izolace rodin pečujících o člena rodiny s těžkým zdravotním postižením 3 425 020,00 3 425 020,00 3 425 020,00 72,92
14 CZ.04.1.05/3.2.81.3/3918 Slezská diakonie 65468562 Kontakt II - Bohumín, - Karviná 5 258 453,50 5 258 453,50 5 258 453,50 68,15
15 CZ.04.1.05/3.2.81.3/3925 Bílý nosorožec, o.p.s. 26863901 Integrační programy pro osoby romského etnika ohrožených sociální exkluzí lokality Železná 2 464 515,00 2 464 515,00 2 464 515,00 66,69
16 CZ.04.1.05/3.2.81.3/3922 Jezdecký klub Stáje NANKA Orlová 64628698 Hiporehabilitace v Orlové 1 438 254,00 1 438 254,00 1 438 254,00 66,46
17 CZ.04.1.05/3.2.81.3/3888 Město Vrbno pod Pradědem 00296457 Komunitní plán sociálních služeb mikoregionu Vrbensko 659 650,00 593 685,00 593 685,00 65,77
18 CZ.04.1.05/3.2.81.3/3923 Občanské sdružení - TRIANON 26621908 Uplatnění nového zákona o sociálních službách a systému mobility 2 723 838,00 2 723 838,00 2 723 838,00 64,31
19 CZ.04.1.05/3.2.81.3/3871 Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje 26640601 Asertivní komunitní léčba duševně nemocných v Moravskoslezském kraji 3 342 605,00 3 342 605,00 3 342 605,00 62,92
20 CZ.04.1.05/3.2.81.3/3873 Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje 26640601 Regionální centrum terapie a psychosociální pomoci 3 164 536,00 3 164 536,00 3 164 536,00 51,31
CELKEM za akce (v Kč) 56 833 010,60 56 833 010,60
Disponibilní zdroje (v Kč) 85 554 414,00 85 554 414,00
ROZDÍL (v Kč) 28 721 403,40 28 721 403,40
Akce SROP pro 1. kolo výzvy GS
POVINNÉ PŘÍLOHY

k podání Žádosti k podpisu Smlouvy
Datum přijetí Žadatel Název akce Opatření Souhlas tištěného a elektronického kódu Soulad s rozvojovou strategií Čestné prohlášení Logický rámec Podrobný rozpočet akce Podklady pro ekonomické hodnocení akce Doklady o pr. subjektivitě Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele Doklad o partnerství Doklad o prokázání vlastnických vztahů Doklad o posouzení vlivu akce na ŽP Příslib spolufinancování ze SFDI Územní rozhodnutí nebo sdělení st. úřadu o sloučení územního a stavebního řízení Žádost o příspěvek z rozpočtu kraje Projektová dokumentace do úrovně k územnímu rozhodnutí Formulář ISPROFIN Seznam příloh Doklad o prohlášení objektu za nemovitou kulturní památku Potvrzení o certifikaci služby nebo zařízení CR Smlouva o vedení účtu Doklad o zajištění finančního krytí akce Stavební povolení nebo sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení Smlouva s autorizovaným auditorem Projektová dokumentace do úrovně ke stavebnímu povolení
1 15.3.2005 Kamenský - stavby a konstrukce s.r.o. CENTRUM STONE stravovací, ubytovací a sportovní centrum 4.2.22 15.3.2005 Petr Nastálek Dům pro podporu turistiky v Bílovci 4.2.23 16.3.2005 ELVIRO s.r.o. Stavební úpravy ubytovny 4.2.24 16.3.2005 Jas Tour s.r.o. Tenisový areál Krnov 4.2.25 16.3.2005 Rostislav Ostřížek Rekonstrukce - zvýšení standardu ubytovacího a stravovacího zařízení "Terasa" v rekreační zóně Olešná 4.2.26 16.3.2005 Georgios Pašas U loupežníka Hotzenplotze 4.2.27 16.3.2005 Penzion "U Ski areálu" s.r.o. Penzion "U Ski areálu" Mosty u Jablunkova 4.2.28 16.3.2005 PRODOS spol. s r.o. Modernizace zázemí, služeb Horského hotelu Neptun, Malá Morávka 4.2.29 16.3.2005 SPORT-RELAX Rychvald v.o.s. SPORT-RELAX centrum Rychvald 4.2.210 16.3.2005 Milan Ševčík - Milan Ševčík a syn Rekonstrukce a nástavba hotelu Maria v Ostravě 4.2.211 16.3.2005 Ing. Mojmír Bartoň Turistický zábavní park Suchdol nad Odrou 4.2.212 16.3.2005 Miroslav Rajský Přístavba a rekonstrukce hotelu Rajská bouda 4.2.213 16.3.2005 HEIN & spol. - Keramické závody s.r.o. Výstavba bobové dráhy ve sportovním areálu HEIPARK Tošovice 4.2.214 16.3.2005 Eva Modlová Rekonstrukce penzionu Mostař 4.2.215 16.3.2005 Petr Chovaniok Vybudování apartmánů a tenisového kurtu v Městě Albrechticích 4.2.216 16.3.2005 Robert Schaffartzik Hipostezky - rekonstrukce stáje 4.2.2Logo EMAS
Moravskoslezský kraj má na svém úřadě zaveden
systém environmentálního řízení a auditu EMAS.