NUTS
Změnit programovací období

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY
regionu soudržnosti Moravskoslezsko

3. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko
konané dne 6. 9. 2006

Název materiálu: Hodnotící zpráva pro osmé kolo výzvy Společného regionálního operačního programu

Na 3. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko byla projednána Hodnotící zpráva pro osmé kolo výzvy Společného regionálního operačního programu. Materiál byl předložen místopředsedou Regionální rady Mgr. Pavlem Drobilem.

K danému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky.

Proběhlo hlasování o materiálu:

  • 11 pro
  • 0 proti
  • 0 se zdrželo

Usnesení bylo přijato.

Přílohy:
Usnesení výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko

V Ostravě 6. 9. 2006

Zpracoval: Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko - úřad Regionální rady

Logo EMAS
Moravskoslezský kraj má na svém úřadě zaveden
systém environmentálního řízení a auditu EMAS.