NUTS
Změnit programovací období

REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO

Usnesení z 3. zasedání VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY, konaného dne 6. 9. 2006


výbor Regionální rady

k usnesení zastupitelstva kraje č. 10/949/1 ze dne 4. 5. 2006

(č. usnesení)
3/16

 1. bere na vědomí
  Hodnotící zprávu pro osmé kolo výzvy Společného regionálního operačního programu dle přílohy č. 6 předloženého materiálu schvaluje
  program 2. zasedání výboru Regionální rady konaného dne 26. 7. 2006

 2. schvaluje
  prahovou úroveň bodového hodnocení ve výši:
  50 % pro opatření 2.2 Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech

 3. schvaluje
  projekty navržené pro financování v rámci osmého kola výzvy Společného regionálního operačního programu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

 4. schvaluje
  náhradní projekty pro financování v rámci osmého kola výzvy Společného regionálního operačního programu dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

Logo EMAS
Moravskoslezský kraj má na svém úřadě zaveden
systém environmentálního řízení a auditu EMAS.