NUTS
Změnit programovací období

Náhradní projekty
8. kolo výzvy
region soudržnosti NUTS2 Moravskoslezsko

Příloha č. 2 usnesení č. 3/16
pořadí registrační číslo žadatel název projektu požadovaná dotace z SF
1. CZ.04.1.05/2.2.00.8/4756 Obec Kunín Vybudování informační infrastruktury obcí regionu Poodří 2 302 000
2. CZ.04.1.05/2.2.00.8/4755 Obec Ostravice "Ostravice v síti" - Rozvoj informační a komunikační technologie v obci Ostravice 380 091,75
3. CZ.04.1.05/2.2.00.8/4733 Město Hradec nad Moravicí Internet pro všechny 576 500
Logo EMAS
Moravskoslezský kraj má na svém úřadě zaveden
systém environmentálního řízení a auditu EMAS.