NUTS
Změnit programovací období

Seznam akcí schválených k financování a seznam akcí schválených jako náhradních a hraniční akce včetně výše dotace s dobou uznatelnosti nákladů od data podání žádosti maximálně do 30. 4. 2008

AKCE GS SROP, podopatření 4.2.2 - 4. kolo výzvy AKCE SCHVÁLENÉ K FINANCOVÁNÍ
P. Reg. číslo Žadatel Právní forma Název akce Celkové uznatelné náklady Maximální dotace ze SF Maximální dotace z krajského rozpočtu Schválená maximální dotace celkem Podíl celkové dotace na celkových uznatelných nákladech (%)
1. CZ.04.1.05/4.2.87.4/5066 PRO AURA, spol. s r.o. s.r.o. 25833243 Modernizace Penzionu U Studánky 3 580 000,00 1 253 000,00 537 000,00 1 790 000,00 50,00
2. CZ.04.1.05/4.2.87.4/5178 Josef Lezna * FO 65883781 Rozšíření turistické infrastruktury v mikroregionu Slezská Harta 16 430 318,00 5 750 611,00 2 464 548,00 8 215 159,00 50,00
3. CZ.04.1.05/4.2.87.4/5079 LIMIT INVEST s.r.o. s.r.o. 26810417 Dostavba penzionu a restaurace La Rosa 21 289 304,00 7 451 256,40 3 193 395,60 10 644 652,00 50,00
4. CZ.04.1.05/4.2.87.4/5055 Vangelis Simu FO 65522818 Hotel Olympia v Kopřivnici - propojení sportovně-rekreačních aktivit s ubytovacími službami ve městě 21 120 000,00 7 392 000,00 3 168 000,00 10 560 000,00 50,00
5. CZ.04.1.05/4.2.87.4/5377 Petr Chovaniok FO 12086266 Vybudování apartmánů a tenisového kurtu v Městě Albrechticích 8 164 146,00 2 857 451,00 1 224 622,00 4 082 073,00 50,00
6. CZ.04.1.05/4.2.87.4/5033 AD 7, spol. s r.o.* s.r.o. 25598074 Hotel Slezan - zkvalitnění ubytovacích a doprovodných služeb 11 570 000,00 4 049 500,00 1 735 500,00 5 785 000,00 50,00
7. CZ.04.1.05/4.2.87.4/5205 Jiří Nakládal FO 66150736 Modernizace a zkvalitnění služeb lyžařské školy a půjčovny v Bílé 2 475 200,00 866 320,00 371 280,00 1 237 600,00 50,00
8. CZ.04.1.05/4.2.87.4/5095 Marie Hanzlová FO 40327647 Výstavba sportovní haly v Českém Těšíně 21 893 953,00 7 662 883,20 3 284 092,80 10 946 976,00 50,00
9. CZ.04.1.05/4.2.87.4/5132 Výrobní dílny Dakol, s.r.o. s.r.o. 61944696 Zvýšení příjezdové turistiky v obci Petrovice u Karviné 15 905 835,00 5 567 042,25 2 385 875,25 7 952 917,50 50,00
10. CZ.04.1.05/4.2.87.4/5155 STABA – SERVIS ANTIKOR, spol. s r.o.* s.r.o. 25350617 Adaptace hotelového domu Rotchild Palace v Ostravě Vítkovicích 84 692 307,00 20 650 000,00 8 850 000,00 29 500 000,00 34,83
11. CZ.04.1.05/4.2.87.4/5146 BP BYT s.r.o. s.r.o. 25866486 Rekonstrukce Larischovy vily - ubytování v soukromí 9 927 600,00 3 474 000,00 1 489 000,00 4 963 000,00 49,99
CELKEM za akce (v Kč) 213 468 663,00 66 974 063,85 28 703 313,65 95 677 377,50  
Disponibilní zdroje (v Kč)   69 672 485,00 29 859 636,00 99 532 121,00  
ROZDÍL (v Kč)   2 698 421,15 1 156 322,35 3 854 743,50  
V průběhu hodnocení byly zjištěny nejasnosti v uznatelnosti a neuznatelnosti nákladů zahrnutých v rozpočtech akcí. Tyto nejasnosti budou podrobeny dalšímu zkoumání na základě předložení podrobnějších rozpočtů k akcím, v rámci prováděných ex-ante kontrol a
Případné úpravy budou promítnuty v rozpočtu akce a zohledněny do Smluv o financování akce. Maximální podíl celkové dotace na celkových uznatelných nákladech zůstane zachován. Stanovená výše dotace je maximální.
V návaznosti na kontrole podrobnějších rozpočtů a provedení ex-ante kontrol u úspěšných akcí může zůstat více disponibilních prostředků a mohou tak být podpořeny i náhradní akce.
AKCE GS SROP, podopatření 4.2.2 - 4. kolo výzvy AKCE SCHVÁLENÉ K FINANCOVÁNÍ - HRANIČNÍ AKCE
P. Reg. číslo Žadatel Právní forma Název akce Celkové uznatelné náklady Navržená maximální dotace ze SF Maximální dotace z krajského rozpočtu Schválená maximální dotace celkem Podíl celkové dotace na celkových uznatelných nákladech (%)
1. CZ.04.1.05/4.2.87.4/5090 STAVOKOMP, stavební a.s. a.s. 25826379 Modernizace Horské chaty Bílá 12 400 640,69 4 340 224,24 1 860 096,10 6 200 320,34 50,00
CELKEM za akce včetně hraniční akce (v Kč)   71 314 288,09 30 563 409,75 101 877 697,84  
Disponibilní zdroje (v Kč)   69 672 485,00 29 859 636,00 99 532 121,00  
ROZDÍL (v Kč)   -1 641 803,09 -703 773,75 -2 345 576,84  
AKCE GS SROP, podopatření 4.2.2 - 4. kolo výzvy AKCE SCHVÁLENÉ JAKO NÁHRADNÍ
P. Reg. číslo Žadatel Právní forma Název akce Celkové uznatelné náklady Maximální dotace ze SF Maximální dotace z krajského rozpočtu Schválená maximální dotace celkem Podíl celkové dotace na celkových uznatelných nákladech (%)
1. CZ.04.1.05/4.2.87.4/5182 KR OSTRAVA a.s. a.s. 25890981 Hotel Jan Maria 30 661 179,00 10 731 412,65 4 599 176,85 15 330 589,50 50,00
2. CZ.04.1.05/4.2.87.4/5152 Stanislav Kawulok FO 13442635 Rozšíření základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu hotelu Salajka 2 520 000,00 882 000,00 378 000,00 1 260 000,00 50,00
3. CZ.04.1.05/4.2.87.4/5024 Ing. Richard Kohut FO 70313547 Ubytování v soukromí - Mosty u Jablunkova 2 940 000,00 1 029 000,00 441 000,00 1 470 000,00 50,00
4. CZ.04.1.05/4.2.87.4/5054 Roman Pawlowski * FO 64959180 Rozšíření a zkvalitnění služeb rekreačního střediska Rohanka 28 421 671,00 9 947 584,85 4 263 250,65 14 210 835,50 50,00
5. CZ.04.1.05/4.2.87.4/5168 ŠMEJKAL, s.r.o. s.r.o. 47977426 Ubytovna "Na Lesní" Nový Jičín 3 284 422,00 1 149 547,70 492 663,30 1 642 211,00 50,00
6. CZ.04.1.05/4.2.87.4/5187 Milan Ševčík FO 12663191 Rekonstrukce kulturní památky hotel Maria čp. 1135, Přívozská 23, Ostrava 10 050 000,00 3 517 500,00 1 507 500,00 5 025 000,00 50,00
7. CZ.04.1.05/4.2.87.4/5051 Technické služby - Mosty u Jablunkova, s.r.o. s.r.o. 26810719 Modernizace technického vybavení Ski areálu Mosty u Jablunkova 2 275 900,00 796 565,00 341 385,00 1 137 950,00 50,00
8. CZ.04.1.05/4.2.87.4/5130 Petr Lamich - LAMA FO 18988512 Sportovní a rekreační areál LAMA - pořízení technologického a vnitřního vybavení 8 150 000,00 2 852 500,00 1 222 500,00 4 075 000,00 50,00
9. CZ.04.1.05/4.2.87.4/5161 Hein & spol. - keramické závody, spol. s r.o. * s.r.o. 25838857 HEI park - Spektrum celoroční nabídky cestovního ruchu pro každého 25 050 000,00 8 767 500,00 3 757 500,00 12 525 000,00 50,00
10. CZ.04.1.05/4.2.87.4/5128 Vítkovská zemědělská s.r.o. * s.r.o. 25367927 Sportovně rekreační areál se stravovacím a ubytovacím zázemím v Klokočově 4 977 000,00 1 741 950,00 746 550,00 2 488 500,00 50,00
11. CZ.04.1.05/4.2.87.4/5195 DUDA s.r.o. * s.r.o. 46577700 Rekreační areál Hřebčín Bělá 4 312 000,00 1 509 200,00 646 800,00 2 156 000,00 50,00
12. CZ.04.1.05/4.2.87.4/5036 1. Třinecká sportovní, s.r.o. * s.r.o. 25399420 Relax centrum Třinec 18 184 000,00 5 390 000,00 2 310 000,00 7 700 000,00 42,34
13. CZ.04.1.05/4.2.87.4/5183 Josef Hájek * FO 22961216 Hotel Albertovec 35 716 324,00 12 500 713,40 5 357 448,60 17 858 162,00 50,00
CELKEM za akce (v Kč)   60 815 473,60 26 063 774,40 86 879 248,00  

* s žadatelem nebyla uzavřena smlouva o financování akce v rámci grantového schématu Podpora místní infrastruktury pro cestovní ruch 2006

Logo EMAS
Moravskoslezský kraj má na svém úřadě zaveden
systém environmentálního řízení a auditu EMAS.