NUTS
Změnit programovací období

Seznam akcí navržených k financování a hraniční akce včetně maximální výše dotace s dobou uznatelnosti nákladů od data podání žádosti maximálně do 30. 4. 2008

Struktura financování akcí
AKCE GS SROP, opatření 1.1 - 4. kolo výzvy AKCE NAVRŽENÉ K FINANCOVÁNÍ - DROBNÉ PODNIKY
P. Reg.číslo Žadatel Práv. forma Název akce Celkové uznatelné náklady Navržená maximální dotace celkem Podíl celkové dotace na celkových uznatelných nákladech (%)
1. CZ.04.1.05/1.1.84.1/5393 UVB TECHNIK s.r.o. s.r.o. 258 18 180 UVB Technik - Rozšíření výroby stíracího zařízení 7 020 000,00 2 700 000,00 38,46
2. CZ.04.1.05/1.1.84.1/5419 HAPUR spol. s r.o. s.r.o. 496 11 259 Investice do výroby automatických vratových systémů 4 248 019,00 2 124 009,50 50,00
3. CZ.04.1.05/1.1.84.1/5349 Stanislav Přikryl FO 616 27 402 Nákup pozemku a strojů na výrobu plechových dílců 3 837 000,00 1 918 500,00 50,00
4. CZ.04.1.05/1.1.84.1/5348 MATUŠ TRADE s.r.o. s.r.o. 268 65 157 Rozvoj výrobních kapacit firmy MATUŠ TRADE s.r.o. 4 796 500,00 2 398 250,00 50,00
5. CZ.04.1.05/1.1.84.1/5422 Martin Kolomý FO 602 95 601 Nákup objektu pro ekologickou likvidaci autovraků 5 855 862,00 2 819 000,00 48,14
6. CZ.04.1.05/1.1.84.1/5347 Progres Tri - Treg, s.r.o. s.r.o. 258 53 635 Briketování těžko zpracovatelných druhotných surovin v metalurgickém procesu  - realizace mobilní linky 7 515 000,00 2 800 000,00 37,26
7. CZ.04.1.05/1.1.84.1/5409 TRYMAT, spol. s r.o. s.r.o. 447 43 611 Rozšíření a zkvalitnění výroby abraziv a suchých stavebních hmot 5 592 500,00 2 796 250,00 50,00
8. CZ.04.1.05/1.1.84.1/5415 Dušan Večeřa FO 115 40 591 Pořízení technického vybavení 2 536 265,00 1 268 132,50 50,00
9 CZ.04.1.05/1.1.84.1/5428 Dušan Hopp - AUTO DÍLY SERVIS FO 410 51 424 Rozšíření a modernizace diagnostického a servisního centra osobních a užitkových automobilů, stavební úpravy stávajících servisních prostor, vytvoření zázemí pro prodej starších osobních a užitkových vozidel. 5 355 000,00 2 677 500,00 50,00
10. CZ.04.1.05/1.1.84.1/5410 Ing. Pavel Halfar FO 487 65 236 Nákup obráběcích strojů a stavební úpravy pro rozvoj firmy HALFAR 5 600 000,00 2 800 000,00 50,00
11. CZ.04.1.05/1.1.84.1/5406 Karel Turoň FO 700 20 973 Výstavba provozovny firmy Karel Turoň 3 030 000,00 1 380 000,00 45,54
12. CZ.04.1.05/1.1.84.1/5403 Karel Mališ FO 447 91 623 Karel Mališ - rozvoj technických služeb v obci Ostravice 6 267 243,00 2 829 000,00 45,14
13. CZ.04.1.05/1.1.84.1/5414 AMBRA - Trade, s.r.o. s.r.o. 253 78 830 Rozšíření kompletační dílny nábytku společnosti AMBRA TRADE 5 493 400,00 2 746 700,00 50,00
14. CZ.04.1.05/1.1.84.1/5316 GTB, s.r.o. s.r.o. 146 13 221 Rozšíření výroby ve firmě GTB, s.r.o. 7 520 000,00 2 790 000,00 37,10
Celkem za akce - drobné podniky (v Kč) 34 047 342,00  
Disponibilní zdroje pro drobné (v Kč) 41 321 391,00  
Rozdíl (v Kč) 7 274 049,00  
AKCE GS SROP, opatření 1.1 - 4. kolo výzvy AKCE NAVRŽENÁ K FINANCOVÁNÍ - MALÝ A STŘEDNÍ PODNIK
P. Reg.číslo Žadatel Práv. forma Název akce Celkové uznatelné náklady Navržená dotace celkem Podíl celkové dotace na celkových uznatelných nákladech (%)
  CZ.04.1.05/1.1.84.1/5545 Tomáš Ožóg - P.O.M. FO 121 08 235 Rozšíření podnikatelské činnosti - výstavba lakovny 13 904 159,00 6 952 079,50 50,00
Celkem za akce - drobné podniky a malý a střední podnik (v Kč) 40 999 421,50  
Disponibilní zdroje pro drobné (v Kč) 41 321 391,00  
Rozdíl (v Kč) 321 969,50  
AKCE GS SROP, opatření 1.1 - 4. kolo výzvy AKCE NAVRŽENÁ K FINANCOVÁNÍ - HRANIČNÍ AKCE - DROBNÝ PODNIKATEL
P. Reg.číslo Žadatel Práv. forma Název akce Celkové uznatelné náklady Navržená dotace celkem
15. CZ.04.1.05/1.1.84.1/5417 Vladimír Mucha - EKOPLAST FO 135 91 991 Nákup technologie pro výrobu rolovaných pytlů z PE fólií 1 820 640,00 321 969,50
Celkem za akce včetně hraniční akce (v Kč) 41 321 391,00
Disponibilní zdroje pro drobné (v Kč) 41 321 391,00
Rozdíl (v Kč) 0,00
Logo EMAS
Moravskoslezský kraj má na svém úřadě zaveden
systém environmentálního řízení a auditu EMAS.