NUTS
Změnit programovací období

Aktuální výzvy ke Společnému regionálnímu operačnímu programu v regionu soudržnosti NUTS II Moravskoslezsko

Grantová schémata

Výzva k předkládání akcí do grantového schématu v rámci SROP - 4. kolo výzvy (platí od 1. 8. 2006 do 16. 10. 2006 do 12:00 hodin)

Informace pro předkládání akcí do grantového schématu poskytuje: odbor regionálního a ekonomického rozvoje, oddělení řízení grantových schémat, Moravskoslezský kraj - Krajský úřad. Tel.: 595 622 931.
Kontaktní e-mail: ivana.hubova@msk.cz

Výzva k předkládání akcí do grantového schématu v rámci SROP - 4. kolo výzvy (platí od 1. 8. 2006 do 16. 10. 2006 do 12:00 hodin)

Informace pro předkládání akcí do grantového schématu poskytuje: odbor regionálního a ekonomického rozvoje, oddělení řízení grantových schémat, Moravskoslezský kraj - Krajský úřad. Tel.: 595 622 994, 595 622 932.

Kontaktní e-mail: anna.jeziorska@msk.cz, martin.stefka@msk.cz.

Výzva k předkládání akcí do grantových schémat v rámci SROP - 4. kolo výzvy (platí od 3. 7. 2006 do 29. 9. 2006 do 12:00 hodin)

Informace o předkládání akcí do grantového schématu poskytuje: odbor regionálního a ekonomického rozvoje, oddělení řízení grantových schémat, Moravskoslezský kraj - Krajský úřad. Tel.: 595 622 509, 595 622 963.
Kontaktní e-mail: blanka.denglova@msk.cz, hana.sejvlova@msk.cz.

Individuální projekty

Výzva pro předkládání INDIVIDUÁLNÍCH projektů Společného regionálního operačního programu - 8. kolo

Číslo výzvy: 08

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje (Regionální rada NUTS II Moravskoslezsko) vyhlašuje výzvu k předkládání individuálních projektů do Společného regionálního operačního programu na projekty, týkající se opatření a podopatření: 2.1.1 - Rozvoj regionální dopravní infrastruktury 2.2 - Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech.

Vyhlášení výzvy: 1. června 2006, ukončení příjmu žádostí: pondělí 31. července 2006, 12:00 hod.

Informace o programu poskytuje: Sekretariát Regionální rady, Moravskoslezský kraj - Krajský úřad. Tel.: 595 622 616, 595 622 460, 595 622 933, 595 622 992, 595 622 617.
Kontaktní e-mail: katerina.placha@msk.cz.


Výzva pro předkládání INDIVIDUÁLNÍCH projektů Společného regionálního operačního programu - 7. kolo

Číslo výzvy: 07

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje ke dni 5. 5. 2006 sedmé kolo výzvy pro předkládání projektů do Společného regionálního operačního programu. Výzva je vyhlášena pro opatření 3.3 Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů, a to v termínu od 15.  5. 2006 do 30. 6. 2006. Vhodným typem žadatele v tomto opatření je kraj.

Více informací o programu: Mgr. Kateřina Plachá, vedoucí Sekretariátu Regionální rady; e-mail: katerina.placha@msk.cz, tel. 595 622 616.


Grantová schémata

Výzva k předkládání akcí do grantových schémat v rámci SROP - 3. kolo výzvy (platí od 15. 11. 2005 do 13. 1. 2006 do 12:00 hodin)

Informace o předkládání akcí do grantového schématu poskytuje: odbor regionálního rozvoje, oddělení řízení grantových schémat, Moravskoslezský kraj - Krajský úřad. Tel.: 595 622 937, 595 622 312, 595 622 931, 595 622 963.
Kontaktní e-mail: katerina.svrckova@msk.cz.

Individuální projekty

Výzva pro předkládání INDIVIDUÁLNÍCH projektů Společného regionálního operačního programu - 5. kolo

Číslo výzvy: 05

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje (Regionální rada NUTS II Moravskoslezsko) vyhlašuje výzvu k předkládání individuálních projektů do Společného regionálního operačního programu na projekty, týkající se opatření a podopatření: 2.1.1 - Rozvoj regionální dopravní infrastruktury 2.2 - Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech

Vyhlášení výzvy: 3. října 2005, ukončení příjmu žádostí: středa 30. listopadu 2005, 12:00 hod.

Informace o programu poskytuje: Sekretariát Regionální rady, Moravskoslezský kraj - Krajský úřad. Tel.: 595 622 616, 595 622 460, 595 622 933, 595 622 992, 595 622 617.
Kontaktní e-mail: katerina.placha@msk.cz.


Grantová schémata

Výzva k předkládání akcí do grantových schémat v rámci SROP - 2. kolo

(platí od 9. 5. 2005 do 7. 7. 2005 do 12:00 hodin)

Informace o předkládání akcí do grantového schématu poskytuje: odbor regionálního rozvoje, oddělení řízení grantových schémat, Moravskoslezský kraj - Krajský úřad.
Tel.: 595 622 937, 595 622 312, 595 622 963.
Kontaktní e-mail: katerina.svrckova@msk.cz.


Informace o výzvách v dalších operačních programech

Společný regionální operační program (nadregionální projekty do cestovního ruchu, ostatní kraje)
http://www.strukturalni-fondy.cz/index.php?show=001003&old_show=000008000005

OP Infrastruktura
http://www.strukturalni-fondy.cz/index.php?show=001003&old_show=000008000001
http://www.mdcr.cz/cz/index03.htm
http://www.env.cz/AIS/web.nsf/pages/op_infrastruktura

OP RLZ
http://www.strukturalni-fondy.cz/index.php?show=001003&old_show=000008000002
http://www.esfcr.cz/scripts/clanek.asp?lg=1&id=5575

OP Průmysl a podnikání
http://www.strukturalni-fondy.cz/index.php?show=001003&old_show=000008000004

OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství
http://www.strukturalni-fondy.cz/index.php?show=001003&old_show=000008000003
http://www.mze.cz/default.asp?ids=773&ch=74&typ=2&val=773

Stránka aktualizována: červen 2005

Logo EMAS
Moravskoslezský kraj má na svém úřadě zaveden
systém environmentálního řízení a auditu EMAS.