NUTS
Změnit programovací období

Výzvy

Moravskoslezský kraj vyhlašuje 4. kolo výzvy

Moravskoslezský kraj vyhlašuje 4. kolo výzvy předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa programu: 3 – Další vzdělávání
Oblast podpory: 3.2 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání
Vyhlášení výzvy: 1. října 2012
Vyplnění žádosti v aplikaci Benefit7: 3. října 2012
Datum ukončení výzvy: 19. prosince 2012
Datum zahájení příjmu listinné podoby žádosti: 10. prosince 2012
Datum ukončení příjmu žádosti v listinné podobě: 19. prosince 2012 do 12:00 hod.

Dotazy směřujte na kontaktní osoby, které naleznete ve  výzvě.

Celé znění vyhlášené výzvy:

4. výzva – oblast podpory 3.2 (formát OpenDocument; velikost 114 kB)
4. výzva – oblast podpory 3.2 (formát PDF; velikost 431 kB)
4. výzva – oblast podpory 3.2 (formát MS Word; velikost 536 kB)

Přílohy k vyhlášeným výzvám:

Přílohy – 4. výzva do oblasti podpory 3.2 (formát OpenDocument; velikost 81 kB)
Přílohy – 4. výzva do oblasti podpory 3.2 (formát PDF; velikost 331 kB)
Přílohy – 4. výzva do oblasti podpory 3.2 (formát MS Word; velikost 241 kB)


Moravskoslezský kraj vyhlašuje 2. kolo výzev z druhého globálního grantu Prioritní osy 1

Moravskoslezský kraj vyhlašuje 2. kolo výzev předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa programu: 1 - Počáteční vzdělávání
Oblasti podpory: 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání, 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Vyhlášení výzvy: 3. září 2012
Datum ukončení výzvy: 19. října 2012
Vyplnění žádosti v aplikaci Benefit7: od 6. září 2012
Datum zahájení příjmu listinné podoby žádosti: 15. října 2012
Datum ukončení příjmu žádosti v listinné podobě: 19. října 2012 do 12:00 hod.

Dotazy směřujte na hlavní kontaktní osoby pro danou výzvu, které naleznete v jednotlivých výzvách

Celé znění vyhlášených výzev:

Přílohy k vyhlášeným výzvám:


Moravskoslezský kraj vyhlašuje 3. kolo výzvy

Moravskoslezský kraj vyhlašuje třetí kolo výzvy předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Prioritní osa 3.

Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa programu: 3 – Další vzdělávání
Oblast podpory: 3.2 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání
Vyhlášení výzvy: 26. října 2011
Datum ukončení výzvy: 15. prosince 2011
Datum zahájení příjmu listinné podoby žádosti: 8. prosince 2011
Datum ukončení příjmu žádosti v listinné podobě: 15. prosince 2011 ve 12:00 hod.
Dotazy: směřujte na kontaktní osoby, které naleznete ve  výzvě

Celé znění vyhlášené výzvy:

3. výzva – oblast podpory 3.2 (formát OpenDocument; velikost 113 kB)
3. výzva - oblast podpory 3.2 (formát PDF; velikost 306 kB)
3. výzva - oblast podpory 3.2 (formát MS Word; velikost 497 kB)

Přílohy k vyhlášeným výzvám:

Přílohy – 3. výzva do oblasti podpory 3.2 (formát OpenDocument; velikost 80 kB)
Přílohy – 3. výzva do oblasti podpory 3.2 (formát PDF; velikost 147 kB)
Přílohy – 3. výzva do oblasti podpory 3.2 (formát MS Word; velikost 235 kB)


Moravskoslezský kraj vyhlašuje první kolo výzev z druhého globálního grantu

Moravskoslezský kraj vyhlašuje první kolo výzev z druhého globálního grantu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Prioritní osa 1

Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa programu: 1 - Počáteční vzdělávání
Oblasti podpory: 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání, 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Vyhlášení výzvy: 2. května 2011
Datum ukončení výzvy: 24. června 2011
Datum zahájení příjmu listinné podoby žádosti: 20. června 2011
Datum ukončení příjmu žádosti v listinné podobě: 24. června 2011 do 12:00 hod.
Dotazy: směřujte na hlavní kontaktní osoby pro danou výzvu, které naleznete v jednotlivých výzvách

Celé znění vyhlášených výzev:

Přílohy k vyhlášeným výzvám:

Moravskoslezský kraj vyhlašuje 4. kolo výzev

Moravskoslezský kraj vyhlašuje čtvrté výzvy předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa programu: 1 - Počáteční vzdělávání
Oblasti podpory: 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Vyhlášení výzvy: 18. dubna 2011
Datum ukončení výzvy: 31. května 2011
Datum zahájení příjmu listinné podoby žádosti: 23. května 2011
Datum ukončení příjmu žádosti v listinné podobě: 31. května 2011 do 12:00 hod.
Dotazy: směřujte na hlavní kontaktní osoby pro danou výzvu, které naleznete v jednotlivých výzvách

Celé znění vyhlášených výzev:

Přílohy k vyhlášeným výzvám:

Moravskoslezský kraj vyhlašuje třetí výzvy předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa programu: 1 - Počáteční vzdělávání
Oblasti podpory: 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání, 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Vyhlášení výzvy: 1. září 2010
Datum ukončení výzvy: 14. října 2010
Datum zahájení příjmu listinné podoby žádosti: 7. října 2010
Datum ukončení příjmu žádosti v listinné podobě: 14. října 2010 do 12:00 hod.
Dotazy: směřujte na hlavní kontaktní osoby pro danou výzvu, které naleznete v jednotlivých výzvách

Celé znění vyhlášených výzev pro kraje:

Upozorňujeme žadatele, že při zpracování žádostí v rámci druhých kol výzev je nutné se řídit aktuální, tedy 6. verzí Příručky pro žadatele o finanční podporu z OP VK a 4. verzí Příručky pro příjemce finanční podpory z OP VK (obojí naleznete v sekci Dokumenty a formuláře).

Titulní listy, které jsou součástí souboru s názvem Přílohy - oblast podpory 1.1, 1.2 či 1.3, jsou vzorové. Žadatel si je může upravit.

Metodický pokyn č. 1 upřesňující podmínky 3. kol výzev oblastí podpory 1.1, 1.2 a 1.3 - monitorovací indikátory
Nepřímé náklady - přehled základních informací


Moravskoslezský kraj vyhlašuje 2. výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z oblasti podpory 3.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa programu: 3. Další vzdělávání
Oblasti podpory: 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání
Vyhlášení výzvy: 22. března 2010
Datum ukončení výzvy: 5. května 2010
Datum zahájení příjmu listinné podoby žádosti: 28. dubna 2010
Datum ukončení příjmu žádosti v listinné podobě: 5. května 2010 do 16:00 hod.
Dotazy: směřujte na projektové manažery či finanční manažerku, viz sekce Kontakty

Celé znění vyhlášené výzvy:

Titulní listy, které jsou součástí souboru s názvem Přílohy - oblast podpory 3.2, jsou vzorové. Žadatel si je může upravit.


Moravskoslezský kraj vyhlašuje výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z oblasti podpory 3.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa programu: 3. Další vzdělávání
Oblasti podpory: 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání
Vyhlášení výzvy: 3. srpna 2009
Datum ukončení výzvy: 25. září 2009
Datum zahájení příjmu listinné podoby žádosti: 21. září 2009
Datum ukončení příjmu žádosti v listinné podobě: 25. září 2009 do 14:30 hod.
Dotazy: směřujte na projektové manažery či finanční manažerku, viz sekce Kontakty

Celé znění vyhlášené výzvy:

Titulní listy, které jsou součástí souboru s názvem Přílohy - oblast podpory 3.2, jsou vzorové. Žadatel si je může upravit.


Moravskoslezský kraj vyhlašuje druhou výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa programu: 1. Počáteční vzdělávání
Oblasti podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
Vyhlášení výzvy: 30. ledna 2009
Datum ukončení výzvy: 13. března 2009
Datum zahájení příjmu listinné podoby žádosti: 6. března 2009
Datum ukončení příjmu žádosti v listinné podobě: 13. března 2009 do 14:30 hod.
Dotazy: směřujte na projektové manažery či finanční manažerku . viz sekce Kontakty Celé znění vyhlášených výzev pro kraje:

Titulní listy, které jsou součástí souboru s názvem Přílohy – oblast podpory 1.1, jsou vzorové. Žadatel si je může upravit.


Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa programu: 1 – Počáteční vzdělávání
Oblasti podpory: 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Vyhlášení výzvy: 26. ledna 2009
Datum ukončení výzvy: 9. března 2009
Datum zahájení příjmu listinné podoby žádosti: 2. března 2009
Datum ukončení příjmu žádosti v listinné podobě: 9. března 2009 do 17:00 hod.
Dotazy: směřujte na projektové manažery či finanční manažerku – viz sekce Kontakty
Celé znění vyhlášených výzev pro kraje:

Upozorňujeme žadatele, že při zpracování žádostí v rámci druhých kol výzev je nutné se řídit 5. verzí Příručky pro žadatele o finanční podporu z OP VK. Tato 5. verze Příručky bude v nejbližších dnech vydána ministrem školství Mgr. Ondřejem Liškou.

Závazný metodický pokyn č. 1 k oblasti podpory 1.2

Upozorňujeme všechny žadatele, kteří chtějí předložit své projekty do oblasti podpory 1.2, že byl vydán Metodický pokyn č. 1, kterým jsou všichni žadatelé povinni se řídit. Tento pokyn upřesňuje podmínku zapojení dětí a žáků se sociálním/sociokulturním zněvýhodněním do projektů.

Závazný metodický pokyn č. 2 k oblasti podpory 1.2

Upozorňujeme všechny žadatele, kteří chtějí předložit své projekty do oblasti podpory 1.2, že byl vydán Metodický pokyn č. 2, kterým jsou všichni žadatelé povinni se řídit. Tento pokyn upřesňuje podmínku zapojení a podpory asistentů pedagoga v projektech.

Nápověda pro stanovení monitorovacích indikátorů v oblasti podpory 1.2

Zprostředkující subjekt Moravskoslezského kraje poskytuje nápovědu pro volbu a správný výpočet monitorovacích indikátorů v oblasti podpory 1.2. Vzhledem k velké specifikaci dané oblasti a jedinečné možnosti podpořit rodiče pouze v oblasti podpory 1.2, je zveřejněna daná nápověda, která má žadatelům umožnit lehčí uchopení a stanovení závazných monitorovacích indikátorů.

Závazný metodický pokyn č. 3 k oblasti podpory 1.2

Upozorňujeme, že Zprostředkující subjekt Moravskoslezského kraje vydal Metodický pokyn č. 3 pro grantové projekty schválené v 2. kole výzvy Moravskoslezského kraje upravující kvalifikaci asistentů pedagoga, povinné činnosti a náplň práce asistentů pedagoga.


Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa programu: 1 – Počáteční vzdělávání

Oblasti podpory: 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání, 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Vyhlášení výzvy: 3. dubna 2008

Datum ukončení výzvy: 19. května 2008

Datum zahájení příjmu listinné podoby žádosti: 12. května 2008

Datum ukončení příjmu žádosti v listinné podobě: 19. května 2008 do 17 hod.

Dotazy: směřujte na projektové manažery či finanční manažerku – viz sekce Kontakty

Celé znění vyhlášených výzev pro kraje:

Metodické pokyny:
 
Logo EMAS
Moravskoslezský kraj má na svém úřadě zaveden
systém environmentálního řízení a auditu EMAS.